Head

Title

Nhân viên và khách hàng gặp mặt đầu xuân công ty NatSteelVina

 

lễ ra quân đầu năm

 

Đến tham tham dự gặp mặt đầu xuân có các khách hành gắn bó với công ty lâu năm.

sidebar image 1: