Head

Body: 

Certifications & Accolades

Masthead_image: 

Thành tựu

Since establishment, our talented leaders and skillful employees have spent continuous effort to bring highest quality steel products for Vietnam construction market. As a result, NatSteelVina Ltd., Co is one of some steel companies having great achievements in Steel industry.

Awards and Accolades

Siêu cúp thương hiệu mạnh và phát triển bền vững

Cúp sen vàng cho thương hiệu nổi tiếng Việt Nam và thế giới

Chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng 9001:2008

     

Chứng nhận cúp vàng ISO 2007

Chứng nhận sản phẩm đạt chuẩn TCVN 1651 – 1:2008

Chứng nhận sản phẩm đạt chuẩn TCVN 1651 – 2:2008