Head

Title

On 22nd September, the labor union of NatSteelVina Co., Ltd rewarded scholarships to new students

22/09/2013

Ngày 22/09/2013 tại hội trường văn phòng công ty TNHH NatSteelVina, Công đoàn công ty tổ chức trao học bổng cho các tân sinh viên là con em cán bộ CNV trong công ty thi đỗ đại học năm 2013.

 

sidebar image 1: