Head

Our Vision and Values

Tầm nhìn

Thép Việt-Sing đặt mục tiêu trở thành công ty thép hàng đầu tại thị trường thép miền Bắc Việt Nam và mong muốn là công ty chuẩn mực trong việc tạo ra giá trị và trách nhiệm với xã hội.

 

Giá trị cốt lõi

Chính trực – Cam kết: Chúng tôi trao đổi một cách cởi mở, chân thành và xây dựng các mối quan hệ lâu dài dựa trên cơ sở của sự tin tưởng, tôn trọng và chu đáo.

Hướng đến sự hoàn hảo: Chúng tôi không ngừng nâng cao hiệu quả động và cố gắng hết mình để đạt được những chuẩn mực cao nhất cho chất lượng sản phẩm và dịch vụ chúng tôi mang đến cho thị trường.

Luôn luôn đổi mới: Chúng tôi khuyến khích, ủng hộ sự sáng tạo và những ý tưởng, sáng kiến mới đồng thời không ngừng đầu tư vào các công nghệ tiên tiến nhằm mang lại các sản phẩm tốt nhất cho khách hàng.

Tinh thần đồng đội: Chúng tôi làm việc cùng nhau một cách hiệu quả nhằm đạt được những mục tiêu chung của công ty đồng thời khuyến khích sự đóng góp nhiệt tình và ý thức trách nhiệm của từng cá nhân trong tập thể.

Doanh nghiệp có trách nhiệm xã hội: Chúng tôi mang lại nơi làm việc an toàn cũng như bảo vệ môi trường xung quanh. Không những vậy chúng tôi còn xây dựng cộng đồng bằng việc tham gia vào các hoạt động tình nguyện và hỗ trợ tài chính cho các hoạt động giáo dục và xã hội khác.

 

sidebar image 1: